اولین دوره آموزشی کانون های جدید التاسیس در سال نو برگزار شد
اولين دوره آموزشي کانون هاي جديد التاسيس در سال نو برگزار شد
مدیر ستاد فهمای جنوب کرمان:

اولین دوره آموزشی کانون های جدید التاسیس در سال نو برگزار شد

 اولين دوره آموزشي کانون هاي فرهنگي هنري جديد التاسيس در سال نو با حضور رابط فهماي استاني در بخش جازموريان برگزار شد.
شناسه خبر : 26619 تاریخ انتشار : ۲۳ فروردين ۱۴۰۰ زمان انتشار : ۱۹:۱۸
به گزارش ستاد ارتباطات رسانه اي (فهما) ازجنوب کرمان، «مجيد خوبي زاده» گفت: اولين دوره آموزشي کانون هاي فرهنگي هنري جديد التاسيس در سال نو با حضور رابط فهماي استاني در بخش جازموريان برگزار شد.   مدير ستاد فهماي جنوب کرمان افزود: در اين دوره آموزشي قريب ۴۰ نفر از ائمه مساجد متقاضي تاسيس کانون فرهنگي هنري در مساجد بخش جازموريان شرکت کردند که از اين تعداد تاکنون ۷ مسجد مجوز تاسيس کانون فرهنگي هنري دريافت کرده و امروز در اين دوره آموزشي نيز حضور پيدا کردند. وي بيان کرد: دوره آموزشي کانون هاي جديد التاسيس با هدف آشنايي ائمه جماعات با نوع فعاليت هاي کانون هاي فرهنگي هنري مساجد، نحوه برقراري ارتباط با ستاد هماهنگي کانون هاي مساجد جنوب کرمان و نحوه ثبت درخواست کانون فرهنگي هنري جديد التاسيس در سامانه بچه هاي مسجد برگزار شد. خوبي زاده ابراز کرد: يکي از مسائل مورد بحث و تبادل نظر در اين دوره آموزشي نحوه جذب نوجوانان و جوانان به فعاليت هاي مسجد محور کانون هاي فرهنگي هنري مساجد بود. مدير ستاد فهماي جنوب کرمان اظهار کرد: آموزش کانون هاي فرهنگي هنري جديد التاسيس سطح جنوب کرمان به صورت دوره اي برگزار مي شود و در سال نو اين دوره از بخش جازموريان شهرستان رودبار جنوب آغاز شد. وي در خاتمه عنوان کرد: با راه اندازي اين دوره آموزشي، تعدادي از مساجد اين بخش نسبت به راه اندازي کانون فرهنگي هنري ترغيب شده و به زودي نسبت به ثبت درخواست تاسيس کانون فرهنگي هنري در سامانه بچه هاي مسجد اقدام مي کنند.