نشست شورای اداری ستاد فهما جنوب استان کرمان برگزار شد
نشست شوراي اداري ستاد فهما جنوب استان کرمان برگزار شد
با محوری بررسی روند دریافت مجوز الکترونیکی؛

نشست شورای اداری ستاد فهما جنوب استان کرمان برگزار شد

نشست مجازي شوراي اداري با محوريت برنامه ريزي و هماهنگي در راستاي روند ثبت درخواست تاسيس کانون هاي فرهنگي هنري مساجد و دريافت مجوز الکترونيکي برگزار شد.
شناسه خبر : 19252 تاریخ انتشار : ۱۸ آبان ۱۳۹۹ زمان انتشار : ۱۲:۲۶

به گزارش ستادارتباطات رسانه اي (فهما)از جنوب استان کرمان، با توجه به شيوع کرونا نشست شوراي اداري ستاد هماهنگي کانون هاي مساجد در بستر فضای مجازی برگزار شد.

 

مجید خوبی زاده در رابطه با محورهای مطرح شده در این نشست مجازی گفت: برنامه ريزي و هماهنگي در راستاي روند ثبت درخواست تاسيس کانون هاي فرهنگي هنري مساجد و دريافت مجوز الکترونيکي از مهمترین محورهای نشست مذکور بود که در بستر فضای مجازی برگزار شد.

 

مدير ستاد فهماي مساجد جنوب کرمان ادامه داد: بر همين اساس مقرر شد براي پيشبرد اين مهم از ظرفيت رابطين کانون ها در سطح هفت شهرستان جنوبي کرمان استفاده کنيم. خوبي زاده اظهار کرد: در گذشته روند ثبت درخواست مجوز براي تاسيس کانون ها، روندي زمانبر بود اما خوشبختانه با راه اندازي سامانه بچه هاي مسجد اين روند به صورت الکترونيکي و در مدت زمان کوتاه تري انجام مي شود.

 

مدير ستاد فهماي جنوب کرمان افزود: به همين منظور از اين پس مساجدي که درخواست تاسيس کانون دارند بايد درخواست خود را از طريق امام جماعت و يا رئيس هيئت امناي مسجد در سامانه بچه هاي مسجد بارگزاري کنند.

 

وي ادامه داد: يکي ديگر از مصوبات اين نشست ارائه آموزش هاي لازم براي دريافت مجوز به مديران و ارکان کانون ها با استفاده از ظرفيت فضاي مجازي بود.

 

خوبي زاده يادآور شد: از آنجايي که کانون فرهنگي هنري فاطمه ها، عمده برنامه ها و فعاليت هاي آن در حوزه ترويج کتاب و کتابخواني است بنابراين مقرر شد از ظرفيت اين کانون در برگزاري مسابقه هاي کتابخواني در سطح استان استفاده شود.  

 

مدير ستاد فهماي جنوب کرمان در خاتمه عنوان کرد: يکي ديگر از موضوعات مورد بحث و تبادل نظر در نشست مجازي شوراي اداري، طرح مشکلات کانون هاي مساجد و ارائه راهکارهاي مفيد براي برون رفت از اين مشکلات بود.