اجرای طرح حکمت خوانی نهج البلاغه در ماه مبارک رمضان
اجراي طرح حکمت خواني نهج البلاغه در ماه مبارک رمضان
مدیر ستاد فهمای جنوب کرمان خبر داد

اجرای طرح حکمت خوانی نهج البلاغه در ماه مبارک رمضان

طرح حکمت خواني نهج البلاغه هم زمان با ماه مبارک رمضان با محوريت حکمت خواني در سطح هفت شهرستان جنوبي کرمان اجرا مي شود.
شناسه خبر : 26618 تاریخ انتشار : ۲۳ فروردين ۱۴۰۰ زمان انتشار : ۱۹:۱۰
به گزارش ستادارتباطات رسانه اي (فهما) ازجنوب کرمان، «مجيد خوبي زاده» از تداوم طرح نهج البلاغه خواني در ماه مبارک رمضان خبر داد و گفت: طرح حکمت خواني نهج البلاغه هم زمان با ماه مبارک رمضان با محوريت حکمت خواني در سطح هفت شهرستان جنوبي کرمان اجرا مي شود. مدير ستاد فهماي جنوب کرمان در تشريح اين خبر، افزود: طرح نهج البلاغه خواني يکي از برنامه هاي اين ستاد است که از سال گذشته با هدف آشنايي و انس مردم با نهج البلاغه و ترويج معارف آن، در سطح کانون هاي فرهنگي هنري مساجد جنوب کرمان آغاز شده است. وي بيان کرد: امسال نيز هم زمان با ماه مبارک رمضان در تداوم طرح نهج البلاغه خواني، با راه اندازي حلقه هاي مفاهيم نهج البلاغه در يک يا ۲ مسجد در سطح جنوب کرمان و با تدريس ائمه جماعات برگزار مي‌شود. خوبي زاده ابراز کرد: در همين راستا کتاب هاي ۲ جلدي مفاهيم نهج البلاغه خواني توسط اين ستاد تهيه شده که در اختيار کانون هاي فرهنگي هنري مجري طرح حکمت خواني نهج البلاغه قرار داده مي شود تا در بين متربيان توزيع کنند.   مدير ستاد فهماي جنوب کرمان اضافه کرد: مطابق ظرفيت هر شهرستان از يک تا ۲ حلقه حکمت خواني نهج البلاغه راه اندازي مي شود که در مجموع سعي داريم ۱۰ حلقه راه اندازي کنيم. وي اظهار کرد: با توجه به جايگاه نهج البلاغه و نقش آن در زندگي بنابراين براي آشنايي بيشتر مردم به ويژه قشر نوجوان و جوان تصميم داريم دوره هاي نهج البلاغه خواني را تا پايان اوقات فراغت تابستاني ادامه دهيم. خوبي زاده در خاتمه يادآور شد: سال گذشته با کمک کانون هاي فرهنگي هنري مساجد جنوب کرمان ۲۰ حلقه نهج البلاغه خواني در سطح منطقه راه اندازي شد.